OFERTA

Tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie.

Tłumaczenia zwykłe: teksty standardowe lub specjalistyczne, to  m.in.

- korespondencja handlowa
- dokumentacja techniczna,
- teksty prawnicze i ekonomiczne,
- instrukcje obsługi,
- materiały reklamowe, strony WWW itp.

 
Tłumaczenie uwierzytelnione (tzw. przysięgłe):
dokumenty urzędowe wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego poprzez przystawienie na nich pieczęci urzędowej i złożenie podpisu, to m.in.

- dokumenty USC,
- świadectwa szkolne,
- dyplomy,
- zaświadczenia,
- akty notarialne, pełnomocnictwa,
- umowy spółek,
 -dokumenty samochodowe.

Tłumaczenia ustne:

Tłumaczenia konsekutywne (u notariusza, w USC, podczas egzaminu na prawo jazdy
na konferencjach, podczas spotkań biznesowych, tłumaczenie prezentacji itp.).