CENNIK

 

Rodzaj tłumaczenia

Strona rozliczeniowa
(liczba znaków ze spacjami)

Cena netto
 za stronę w PLN

Tłumaczenia zwykłe z j. polskiego na j. niemiecki

1800

38,00

Tłumaczenia zwykle z j, niemieckiego na j. polski

1800

34,00

Tłumaczenie uwierzytelnione z j. polskiego na j. niemiecki

1125

33,00

Tłumaczenie uwierzytelnione z j. niemieckiego na j. polski

1125

30,00

Tłumaczenie uwierzytelnione z j. polskiego na j. niemiecki – tryb ekspresowy*

1125

43,00

Tłumaczenie uwierzytelnione z j. niemieckiego na j. polski – tryb ekspresowy*

1125

40,00

TRYB EKSPRESOWY – tłumaczenie w ciągu 24h od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia,
max. 5 stron.

 

DOKUMENTY SAMOCHODOWE (dowód rejestracyjny + karta pojazdu) = 100zł.

 

Rodzaj tłumaczenia

Jednostka rozliczeniowa

Cena netto w PLN

Tłumaczenia ustne zwykłe

godzina

100,00

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione

godzina

100,00

 

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT (23%).

 

Jednostką rozliczeniową jest w przypadku tłumaczenia zwykłego strona 1800 znaków (ze spacjami),
a w  przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego strona 1125 znaków (ze spacjami).

Istnieje możliwość przesłania dokumentów w postaci skanu. Jednak w momencie odbioru należy przedłożyć oryginał.

 

 

UWAGA:

- TEKSTY SPECJALISTYCZNE (zwykłe i uwierzytelnione) WYCENIANE SĄ KAŻDORAZOWO INDYWIDUALNIE. 

- TŁUMACZENIA USTNE PODLEGAJĄ INDYWIDUALNEJ WYCENIE, W ZALEŻNOŚCI O TEMATYKI
I MIEJSCA REALIZACJI USŁUGI. ZLECENIODAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ TEMATYCZNY ZAKRES TŁUMACZENIA.

 

Teksty do tłumaczenia można dostarczyć osobiście, przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@intergerman.pl) lub pocztą tradycyjną. Przy odbiorze tłumaczenia uwierzytelnionego należy przedłożyć oryginał dokumentu.